1. søndag efter helligtrekonger (1. tekstrække)

13. januar 2019

HuskMitNavn: Fra vugge til grav. 2009

Et barn - på hovedet. Men for barnet på billedet, er det os beskuere, som vender forkert. Kunstneren har synliggjort sammenstødet mellem forskellige virkeligheder ved at sætte en tegning af et barn ind ovenpå et fotografi, så tegningen kaster skygge på fotografiet, samtidig med at de to medier indholdsmæssigt passer sammen. Børn og voksne lever i hver deres verden. Og børnene har ifølge Jesus det privilegium, at Guds rige er deres. Det gør indtryk.

 

(Udvalgt og kommenteret af Bodil Sohn)

 

Værker af billedkunst er gengivet med hjemmel i ophavsretslovens aftalelicensbestemmelse i § 24a, og rettighedshavere skal henvende sig til Copydan BilledKunst, Østerfælled Torv 10, 2100 København Ø/eller på billedkunst@copydan.dk for udbetaling af vederlag. Fotografier er ikke omfattet, og henvendelse herom skal ske til KMKC"